liście liście

 

targi

 

W dniach od 6 do 9 marca 2018 r. wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Żywności "Foodex Japan 2018"

na stoisku regionalnym Województwa Wielkopolskiego, w Chiba (Japonia), reprezentujących inteligentną specjalizację

„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”

 

 

 


Foodex Japan to ważniejsze targi o tematyce żywności w regionie Pacyfiku, orgaznizowane

już po raz czterdziesty trzeci.

W trakcie trwających 4 dni targów uzyskaliśmy wszechstronno spojrzenie na rynek żywności i napojów na całym świecie i wymianę poglądów. Odbyliśmy kilkadziesiąt rozmów z bezpośrednio zainteresowanymi przedstawicielami największych japońskich firm zajmujących się sprzedażą żywności i napojów, wśród których byli również dystrybutorzy żywności z Japonii oraz innych krajów azjatyckich. Liczymy, że pozyskane kontakty, zaowocują długofalową współpracą.

 

 

targi 2

 


Działanie realizowane w ramach Projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu. (https://www.umww.pl/foodex-japan-2018http://iw.org.pl/internacjonalizacja/ )